Grafika PRASŁOWIANIE.pl
Wskaż interesującą Cię kulturę:
Nakładanie na siebie kultur:
 • Kultura Janisławicka (od ok. 6000-5000 p.n.e.)
 • Kultura Ceramki Wstęgowej (od ok. 5600-4900 p.n.e.)
 • Kultura Lendzielska (od ok. 5000-3400 p.n.e.)
 • Kultura Pucharów Lejkowatych (od ok. 4300-2800 p.n.e.)
 • Kultura Amfor Kulistych (od ok. 3100-2600 p.n.e.)
 • Kultura Ceramiki Sznurowej (od ok. 3200-1800 p.n.e.)
 • Kultura Trzciniecka (od ok. 1900-1000 p.n.e.)
 • Kultura Łużycka (od ok. 1350-400 p.n.e.)
 • Kultura Pomorska (od ok. 700-200 p.n.e.)
 • Kultura Przeworska (od ok. III w. p.n.e. - V w. n.e.)
 • Ciągłość terytorialnej przestrzeni


  Kultura archeologiczna to zespół wytworów i śladów działalności ludzkiej, charakterystycznych dla określonego terenu w określonym czasie. Kultura archeologiczna świadczy o poziomie życia gospodarczego, społecznego i duchowego danej grupy społecznej.


  Jeżeli pewne kolejne elementy kultury, pochodzące z wewnątrz czy z zewnątrz, łatwo i szybko upowszechniają się w ramach prawie tych samych granic jakiegoś terytorium, to znaczy, że stale mieszka tam ludność jednego języka mająca łatwy kontakt ze sobą, zdolna do wspólnego przyjęcia nowej ideologii i jej materialnych symboli.


  Patrząc jak nakładają się na siebie kolejno następujące po sobie kultury oraz to, że przejście z jednej kultury do kolejnej zajmuje średnio kilkaset lat (czas w którym współegzystują rozwiązania należące do różnych kultur) można dostrzec ciągłość terytorialnej przestrzeni wraz z ciągłością używania wspólnego języka jej mieszkańców trwającą nieprzerwanie prawie 8 tysięcy lat.  Czytaj również:


 • Geniusz Słowian - o najciekawszych starożytnych odkryciach archeologicznych na terenie Polski
 • Skąd nasz RÓD - o migracjach człowieka na nasze ziemie (na przestrzeni 300 tysięcy lat)
 • Początki - o pojawieniu sie pierwszych osadników na ziemiach obecnej Polski (przeszło 7 tysięcy lat temu)
 • Genetyka - podstawowe definicje i interesujące wyniki badań genetycznych dotyczące Prasłowian
 • Droga do Indii - o migracji Prasłowian z Europy do Azji Środkowej
 • FacebookTwitterPodziel się!

  Powrót na górę strony www.praslowianie.pl